Kontakty

Kontaktní údaje

1. IČO:	00476455

2. Poštovní adresa obce:
  Mysletín 36
  396 01 Humpolec

3. e-mail: ou.mysletin@tiscali.cz
      ou.mysletin@seznam.cz  

4. Telefonní čísla:
  Kotlík Jindřich (starosta)		721 252 553
  Koten Vratislav (místostarosta):	724 153 810
  Bohumila Matějková (účetní):		724 181 476

5. Bankovní spojení:
  Komerční banka Pelhřimov,
  č. účtu:	8922261 / 0100
  Poplatky a jiné platby lze zaslat na výše
  uvedený účet nebo v hotovosti v úředních 
  hodinách v kanceláři obecního úřadu

6. Úřední hodiny:	pátek  18 – 19 hodin