Třídění odpadů – systém D2D – nabídka zbylých popelnic

Vážení občané,

vzhledem k tomu, že ještě zbyly nějaké popelnice na třídění odpadů (barevné popelnice), je nově umožněno domácnostem, kde žijí společně 2 nebo více domácností, využívat více těchto popelnic na č.p. (podle počtu domácností). Dále je nově umožněno zapojení do tohoto systému i rekreačním objektům. Proto vyzýváme eventuální zájemce, aby se co nejdříve přihlásili na OÚ, pokud se chtějí do systému zapojit (do vyčerpání skladových zásob popelnic). Nahlaste se nejpozději do 31.10.2021, poté budou sepsány smlouvy s vlastníkem nemovitosti a popelnice načipovány a předány do užívání.  Zde naleznete vzor smlouvy, kterou budete v případě zájmu podepisovat.

Projekt volbiště

V souvislosti s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 vznikl projekt volbiště. Stručný popis projektu přímo od předsedy spolku je následující: “ Volbiště je inspirováno modelem volebních kalkulaček, posouvá však srovnání politických subjektů na vyšší úroveň. Prostřednictvím jednotlivých tematických okruhů jsou na volbišti prezentovány názory, stanoviska a řešení politických stran působících v českém politickém prostředí. Zároveň se volbiště stává místem, jež přináší ucelený přehled nezbytných, doplňujících a vysvětlujících informací, které voličům napomáhají k poznání jejich volebních preferencí a výslednému volebnímu rozhodnutí.“

Pokud Vás výše uvedený projekt zaujal, neváhejte navštívit webové stránky projektu https://volbiste.cz/.