Zajímavosti

MYSLETÍN

Obec Mysletín leží 10 km jihovýchodně od Humpolce, na samém konci mikroregionu Zálesí

Svou rozlohou 414 ha a 115 trvale žijícími obyvateli patří mezi menší obce tohoto kraje (45% obyvatel je v produktivním věku, 25% obyvatel jsou děti do 15 let). V obci je několik soukromých podnikatelů a rolníků, ale větší část občanů dojíždí za prací do Humpolce nebo do Pelhřimova. Děti rovněž dojíždějí do základní školy v Humpolci. Velmi hodnotné je okolní čisté životní prostředí. Územím katastrem protéká Jankovský potok, který je národní přírodní památkou. Z chráněných druhů živočichů se zde vyskytuje například perlorodka říční. Okolní příroda láká v létě k procházkám a v zimě na běžky po upravených běžeckých trasách v okolí Mysletína. Přímo v obci je tenisový kurt, hřiště a rybník vhodný ke koupání. Před více než čtyřiceti lety občané svépomocí postavili kulturní dům, ve kterém je obecní úřad, klub seniorů a velký sál, ve kterém se několikrát do roka pořádají různé akce (myslivecký ples, dětský karneval atd.).