Kompenzace za ubytování ukrajinských uprchlíků

Kraj Vysočina jako distributor státního kompenzačního příspěvku ubytovatelům vytvořil systém, který byl schválen Radou Kraje Vysočina dne 29. 3. Tento systém bude účinný od 1. 4. v 8:00 hodin. Poskytování příspěvku má své podmínky, mimo jiné a zejména to budou tyto:

1. Příspěvek nebude poskytován zpětně.

2. Příspěvek bude vázán pouze na osoby, které prošly registrací na KACPU (Krajské asistenční středisko pomoci Ukrajincům).

3. Ubytovací kapacity budou provozovány v souladu se zákonem (živnost) a budou přiměřeného standardu (to obojí ve Vašem případě plně předpokládáme).

4. Ubytovatel požádá standardizovaným způsobem (přes aplikaci na webu kraje) o Přistoupení k Rámcové smlouvě, vyplní požadované údaje o ubytovací kapacitě, vyplní požadovanou identifikaci ubytovaných uprchlíků. Pokud ubytovatel splní uvedené podmínky a další skutečnosti obsažené v Rámcové smlouvě, bude následovat fyzické podepsání přistoupení ke smlouvě.

5. Možnost úhrady do výše 250,- Kč/osoba/den bude možná jen pro ty uprchlíky registrované přes KACPU ode dne, kdy kraj obdrží přes zmíněnou webovou aplikaci kompletní údaje od ubytovatele (to platí, i když se nám podaří společně dotáhnout administrativní stránku o nějaký den později). Webová aplikace je spuštěna od 1. 4.

6. V případě bytů ve vlastnictví právnických osob (včetně obcí) je výše kompenzačního příspěvku omezena na 3000 Kč na osobu a měsíc a maximálně 4 osoby v jednom bytě.

Podrobnější informace včetně adresy webové aplikace pro registraci naleznete v tiskové zprávě zde.