Třídění odpadů – systém D2D – nabídka zbylých popelnic

Vážení občané,

vzhledem k tomu, že ještě zbyly nějaké popelnice na třídění odpadů (barevné popelnice), je nově umožněno domácnostem, kde žijí společně 2 nebo více domácností, využívat více těchto popelnic na č.p. (podle počtu domácností). Dále je nově umožněno zapojení do tohoto systému i rekreačním objektům. Proto vyzýváme eventuální zájemce, aby se co nejdříve přihlásili na OÚ, pokud se chtějí do systému zapojit (do vyčerpání skladových zásob popelnic). Nahlaste se nejpozději do 31.10.2021, poté budou sepsány smlouvy s vlastníkem nemovitosti a popelnice načipovány a předány do užívání.  Zde naleznete vzor smlouvy, kterou budete v případě zájmu podepisovat.