Dotazníkové šetření Strategie MAS

Vážení občané,

místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. se připravuje na nové programové období 2021 – 2027, ve kterém bude opět moci získat několik desítek miliónů Kč do území MAS = území ORP Humpolec.

Nově připravují Strategii MAS, na základě které tyto finance budou moci získat pro naše území. Strategie musí být vytvořena komunitní formou, tzn. projednána v území s obyvateli. V současné době spustili jednoduché online dotazníkové šetření pro občany a chtěli by Vás požádat o jeho vyplnění.

Odkaz na stránky MAS, kde je dotazník k vyplnění:

http://humpolecko.cz/strategie-rozvoje

Přímý odkaz na google dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMmMSf0y8xMqwS3V1RN4ZEe8uRRY-ORsG5lHEeO5jHj13GIw/viewform