Sčítání 2021

Vážení spoluobčané,

zúčastněte se, prosím, povinného Sčítání 2021, které končí již 11. května.

Vaše účast je důležitá, protože Vaše odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje naší obce.

Nejjednodušší je sečíst se do 11. května online na webové adrese www.scitani.cz.

Pokud je to možné, pomozte prosím se sčítáním i blízkým a sousedům, kteří to sami nezvládnou, abychom se v Mysletíně sečetli opravdu všichni.

Dotazníkové šetření Strategie MAS

Vážení občané,

místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. se připravuje na nové programové období 2021 – 2027, ve kterém bude opět moci získat několik desítek miliónů Kč do území MAS = území ORP Humpolec.

Nově připravují Strategii MAS, na základě které tyto finance budou moci získat pro naše území. Strategie musí být vytvořena komunitní formou, tzn. projednána v území s obyvateli. V současné době spustili jednoduché online dotazníkové šetření pro občany a chtěli by Vás požádat o jeho vyplnění.

Odkaz na stránky MAS, kde je dotazník k vyplnění:

http://humpolecko.cz/strategie-rozvoje

Přímý odkaz na google dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMmMSf0y8xMqwS3V1RN4ZEe8uRRY-ORsG5lHEeO5jHj13GIw/viewform