Mimořádná opatření účinná od září

Vážení občané,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 24. 8.2020 tři mimořádná opatření, která významněji mění dřívější rozhodnutí. Mimořádná opatření jsou obecně závazná. Proto prosíme, abyste se s těmito dokumenty seznámili a postupovali podle nich. Změna je účinná od 1. 9. 2020. Přehledné shrnutí poskytují letáky níže. Podrobnější informace se dozvíte v následujících třech odkazech:

  1. mimořádné opatření
  2. mimořádné opatření
  3. mimořádné opatření